Schoolschaaklessen voor basisscholen in Elburg

Voorafgaand aan het schoolschaaktoernooi van 13 febr 2019 vinden de schoolschaaklessen van de Agnietenschool plaats op woensdagmiddag 16, 23 en 30 januari 2019 in zaal 1 van Kulturhus ’t Huiken.
Tijd: 12.45- 13.45 uur. Deze lessen zijn bedoeld voor absolute beginners. Er zijn in deze groep al 35 aanmeldingen, waarvan 7 kinderen uit groep 3 separaat schaakles krijgen van een eigen leerkracht (Tessa Mensink).

De eerder geplande lessen op 28 november en 12 december komen te vervallen.

De lessen gaan over de geschiedenis van het schaakspel, de waarde en de loop van schaakstukken, tips/adviezen voor het toernooi.

Schaaktrainer Willem van der Hulst verzorgt deze schaakles. gezien het groot aantal deelnemers, doet hij een beroep op clubschakers om hem te helpen met deze schoolschaaklessen en later het schoolschaaktoernooi.

Bovendien zijn er nu 30 aanmeldingen van deze school, betreffende licht-gevorderde kinderen, waaronder Jens Sibbing en Wilrick Kost, beiden uit de eigen jeugd. Deze kinderen bereiden zich alvast zelfstandig voor op het schoolschaaktoernooi.

Totaal dus al 65 enthousiaste deelnemers van de Agnietenschool.

Alle basisscholen zijn afgelopen week benaderd voor eventuele schaakles en deelname aan het schoolschaaktoernooi voor 4-tallen. De inschrijving geschiedt via Stichting WIEL en sluit 1 febr 2019.

Comments are closed.